производство на чаши за еднократна употреба
ПЛАСТФОРМ 2004 ООДwww.plastform2004.bg
ЗА НАС

„Пластформ-2004” ООД е дружество със сто процента частна собственост. Регистрирано е през 2004 година.

Основната дейност е производство на пластмасови изделия за еднократна употреба-пластмасови чаши, бъркалки и други. В процес на разработка са и нови консумативи с приложение в строителството - конзолни и разклонителни кутии,електрически изолации и др. Фирмата има идеи създаването на нови продукти , за които има свободна търговска ниша.

Производствената дейност се развива на територията на с. Мечкарево,община Сливен. Базата е собственост на дружеството и отговаря на европейските критерии за производство. Селището е в непосредствена близост до окръжния град и в него са застъпени различни форми на бизнес-земеделие, животновъдни ферми, цех за обогатени животински храни, цветарство, производство на колбаси.

Персоналът зает в основната производствена дейност преминава през задължително първоначално обучение при започване на работа. Изградена е добра двустранна комуникация между производствен и административен персонал . Всички са високо мотивирани за постигане на по-голям икономически резултат от фирмата.